ÁLTALÁNOS SZÁLLODAI SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

 1. Általános rendelkezések
 • Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek („ÁSZF”) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, amelyek alapján az Aqua Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 5. /B.; cégjegyzékszám: 03-09-132206) („Szolgáltató”) szerződést köt Vendégeivel a szálláshelyei és szolgáltatásai igénybevételére.
 • Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.
 • A szerződés megkötésével egyidejűleg a vendég tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és eltérő megállapodás hiányában ezt tekintik irányadónak.
 1. Szerződő felek
 • A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a vendég („Vendég”) veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak („Felek”).
 • Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy („Közvetítő”) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 • A Vendég szóbeli vagy írásbeli – levélben, telefaxon, e-mail-ben, honlapon keresztül vagy más elektronikus úton történő ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
 • A szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott, vagy online leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával (ideértve az elektronikus csatornán küldött írásos visszaigazolást is) jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
 • A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
 • A szolgáltatót nem terheli szerződéskötési (szolgáltatási) kötelezettség. A vendég ajánlatát, szolgáltatás iránti igényét indokolási kötelezettség nélkül visszautasíthatja.
 • A szállásszolgáltatás igénybevételéről szóló szállásszolgáltatási szerződés („Szerződés”) meghatározott időtartamra szól.
 • Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. Ha a Vendég a megrendelt úgynevezett extra – fakultatív program (gyógyászati) – szolgáltatásokat nem veszi igénybe, és azokat (az egyes szolgáltatások kapcsán biztosított) a megadott határidőn belül (9.5. szerint) nem mondja le, (vagy a Szolgáltató lemondási lehetőséget a szolgáltatás jellege miatt nem biztosít,) a Vendég az adott szolgáltatás díjának 100 %-ával egyező kötbért köteles fizetni.
 • A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.
 • A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
 1. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out)
 • A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.
 • A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg, valamint tájékoztatás, és kapcsolatfelvétel elmulasztása esetén a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig joga van arra, hogy elálljon a Szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.
 • A Vendégnek a szobát az elutazási nap 10.30 óráig el kell hagynia.
 • Amennyiben a Vendég által foglalt szoba már 14.00 óra előtt rendelkezésre áll, úgy a recepcióval történt egyeztetés után lehetőség nyílik a szobakártyák korábbi időpontban történő díjmentes átvételére. Későbbi kijelentkezést kizárólag a recepciós kollégákkal történt egyeztetés után felár ellenében áll módunkban biztosítani. Tervezett korai bejelentkezésre kizárólag szabad kapacitás függvényében van lehetőség, melyet szintén felár ellenében tudunk biztosítani. A mindenkori „early check-in”és „late check-out” árairól további tájékoztatást a szálloda recepcióján kaphatnak.
 1. Az elszállásolás meghosszabbítása
 • A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
 • Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11:30-ig nem üríti ki, úgy a Vendég köteles a kései vagy „late check-out” díjat fizetni, és amennyiben a szobát 16.00 óráig sem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
 1. Árak
 • A Szolgáltató által működtetett szálloda szobaárai („rack rate”) a szálloda recepcióján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegen (étterem, gyógyászat, wellness vannak elhelyezve.
 • A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.
 • A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján.
 • Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (általános forgalmi adó „ÁFA” vagy idegenforgalmi adó „IFA”) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az IFA-t, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
 1. Ajánlatok, kedvezmények
 • Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.
 • A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
 • A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.
 1. Gyermekkedvezmények
 • Gyermekek részére – a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén – az alábbi szállás-étkezés kedvezményeket biztosítjuk:
 • 0-2,99 éves korig ingyenes
 • 3-13,99 éves korig 60%
 • 14 éves kortól teljes ár
 • Pótágy igényt a Szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.
 1. Lemondási feltételek
 • Amennyiben a Vendég a szolgáltatás igénybevétele előtti 8. napig eláll a szerződéstől, úgy az előleg visszafizetésre kerül, tehát a foglalás ingyenesen lemondható. Amennyiben a Vendég az érkezést megelőző 7 napon belül jelzi lemondási szándékát, úgy a Szolgáltató szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti.)
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.
 • Egyéb szolgáltatások (wellness, gyógyászat, étterem, kirándulások) lemondása az igénybevétel előtt 2 órával lehetséges. Amennyiben lemondás nem történt a megadott határidőig, a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatás összeg 100%-át a vendég számlájára terhelni.
 • A szolgáltatáscsomagba foglalt étkezések nem lemondhatók, készpénzre nem válthatók.
 1. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
 • A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
 • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
 • a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 12.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
 • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
 • a Vendég nem tartja be a szálloda biztonsági szabályzatát, házirendjét és egyéb szabályzatait – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba, vagy pl. COVID-19 szabályzat;
 • a Vendég fertőző betegségben szenved vagy fertőző betegségre utaló tünetekkel rendelkezik (pl. COVID-19);
 • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;
 • Amennyiben a Felek közötti Szerződés „vis maior” okokból nem teljesül, a Szerződés megszűnik.
 1. Fizetés módja, garancia
 • A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euroban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, illetve átutalással, illetőleg internetes oldalon keresztüli fizetéssel. A szobaárak átváltási árfolyama a Magyar Nemzeti Banknak az érkezés napján érvényes devizaárfolyama.
 • Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálloda bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.
 • Az egyéni szobafoglalás garantálása bankkártya adatok megadásával vagy előlegfizetéssel lehetséges.
 • Egyéb fizetési módok a helyszínen: Széchenyi Pihenőkártya, szálloda által és / vagy szerződött partnere által kiállított utalványok („voucherek”).
 • A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég által igénybe vett extra, azaz a megrendelt szolgáltatásokon felüli helyszíni fogyasztással keletkező szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére garanciát kérjen a szerződő féltől, vagy a Vendégtől. Ezen garanciák az alábbiak lehetnek:

(a) hitelkártya garancia: a tartózkodási idő hosszától függően meghatározásra kerül egy díjelőleg, deposit, amely távozásig a hitelkártyán zárolásra kerül,

 1. b) szolgáltatási díjelőleg: a deposit kiegyenlíthető készpénzben is érkezéskor. A fel nem használt összeg elutazáskor visszafizetésre kerül.
 • A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
 • A Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
 • A kártyabirtokos (Vendég) részéről felmerült fizetési reklamációt a Vendég köteles a szolgáltatás igénybevételét követően azonnal, de legkésőbb 3 napon belül írásban jelezni. A Szolgáltató a reklamáció kézhez vételét követő 15 napon belül dönt az esetleges kompenzáció módjáról és mértékéről.
 1. Elhelyezési garancia
 • Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
 • Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára helyettesítő szálláslehetőség biztosításra került, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.
 1. A Vendég jogai
 • A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitva-tartási időben.
 • A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet:

Aqua Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság

6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 5.

Telefon: +3676575355 vagy +3676575356

Email: hotelmanager@aquahotelkecskemet.hu

 • A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
 1. A Vendég kötelezettségei
 • A Szerződés szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a Szerződés szerinti szolgáltatások befejeződésekor történik.
 • A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.
 • A Vendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és nem őrzött parkolónkban. A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk vagy a következményei károkat) a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A szálloda a szobákban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal, használják a szobákban, vagy a központi recepción elhelyezett értékmegőrzőket.
 • A parkolóban a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet („KRESZ”) előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 15 km/óra.
 • A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.
 • A szálloda területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.
 • A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény („”) rendelkezéseinek megfelelően a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. Az Nvt. betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a Szolgáltató elhelyezte. A Szolgáltató alkalmazottai jogosultak a Vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A Vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.
 • Amennyiben bármely Vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Szolgáltatót az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.
 • Amennyiben a Vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 30 000,-Ft díjat fizetni a Szolgáltató részére, melyet a Szolgáltató jogosult a Vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni és melyet a Vendég köteles távozáskor kifizetni.
 • Tűz esetén a vendég köteles a recepciót haladéktalanul értesíteni.
 • A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.
 • A Vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a Vendég általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.
 • A szállodán keresztül csatlakozási ponton, ellenérték fejében elérhetőek a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: 03-09-116398) által üzemeltetett fürdő létesítmény („Fürdő”). A Fürdőben található szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, az ebből eredő, valamint a medence- és szaunatér nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • A Vendég tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásokat előzetes bejelentkezés esetén és kizárólag a Szolgáltató megerősítése után lehetséges használni.
 • A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában, a gyermek által okozott károkért teljes felelősség a szülőt terheli. A Fürdő spa részlegének gyógyvizes medencéi, valamint szaunái gyermekek számára egészségügyi okokból nem látogathatók, a gyermekek felügyelete ebben a vonatkozásban a szülők felelőssége.
 • A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában a Szolgáltató képviselőjének és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
 • A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálloda közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.
 • Dohányzás kizárólag a szálloda előtti, kijelölt dohányzóhelyen lehetséges! Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a szobai tűz- és füstérzékelő érzékeli a dohányfüstöt, a jelzés a helyi tűzoltósághoz érkezik be. Vendégeinket 100.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezzük téves tűzjelzés leadásának indokával. Megértésüket köszönjük!
 1. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

 1. A Szolgáltató kötelezettsége
 • A Szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.
 • A Vendég írásos panasza esetében a Szolgáltató azt kivizsgálja és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megteszi, továbbá azokat írásban rögzíti és közli a Vendéggel.
 • A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon a Vendég nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a szállodai személyzet felel. Kivételt képez az előre egyeztetett zenés, táncos program.
 1. A Szolgáltató jogai
 • Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.
 • A szálloda területén állandó felügyeletet biztosító portaszolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására.
 1. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
 • A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, feltéve, hogy azokat a Vendég a Szolgáltató által kijelölt értékmegőrzőben helyezte el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
 • A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
 • A Szolgáltató kijelölhet olyan helyiségeket a szálloda területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette.
 • Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, emellett a Szolgáltató felelőssége kizárólag a napi szobaár összegének az erejéig terjed.
 • A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai wellness részlegnek vagy sportlétesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.
 1. A Vendég betegsége, halála
 • Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
 • A Vendég betegsége vagy halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tarthat igényt a beteg vagy elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség vagy haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
 1. Az adatkezelés biztonsága
 • A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A hírlevélre történő feliratkozással a felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.
 • A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve a weboldalon is van rá lehetőség.
 • A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.
 • A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 • A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.
 • A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.
 • A személyes adatok kezeléséről bővebb tájékoztatást talál a honlapon elérhető „Adatkezelési Tájékoztató” – ban vagy kérheti a recepcio@aquahotelkecskemet.hu e-mail címre küldött levélben, vagy személyesen a szálloda recepcióján.
 • A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a felhasználó nem emelhet kifogást.
 1. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során köteles a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

 1. Vis maior

Természeti vagy emberi eredetű ellenállhatatlan erőnek minősül minden olyan ok, esemény vagy körülmény, amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel („Vis maior). Vis maior eseménynek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a következők:

– természeti katasztrófák: földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás stb.;

– bizonyos politikai-társadalmi események: mint például háború, forradalom, felkelés, szabotázs, közlekedési útvonal (repülőtér) lezárása;

– bizonyos állami intézkedések, járványügyi korlátozások, behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, bojkott és hasonlók;

– súlyos üzemzavarok;

– a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő radikális piaci változások (mint drasztikus árrobbanás, a fizetés pénznemének rendkívüli meggyengülése stb.).

Bármely Vis Maior esemény felmenti a feleket a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 1. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
 • A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálloda található (6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 5.).
 • Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.
 • A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 1. A honlapunk látogatóinak adatai
 • A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.
 • A Szolgáltató a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.
 • A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
 1. Hírlevelünk
 • A hírlevelére történő feliratkozás esetén, a név és az e-mail cím önkéntes módon történő megadásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a részére a Szolgáltató elektronikus levelet küldjön. A Szolgáltató biztosítja azt, hogy a hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozzon a recepcio@aquahotelkecskemet.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján, vagy a hírlevélben elhelyezett direkt link segítségével.
 • A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat. Az ÁSZF visszavonásig érvényes.